NEUROFEEDBACK EDUKACIJA I SUPERVIZIJA

NOVI EDUKACIJSKI CIKLUS! Od 22. listopada krećemo s novim edukacijskim ciklusom koji se sastoji od 3 vikend modula: 22. i 23.10., 5. i 6.11. te 19. i 20.11. Prijaviti se možete na josipa@djecjamozgalica.com i na 0915936470. Veselimo se druženju!

Svi koji su zainteresirani mogu se javiti kako bi dobili uvid u cjelovit program edukacije, kao i sve dodatne informacije.

NEUROFEEDBACK EDUKACIJA

Neurofeedback je metoda koja se vrlo uspješno može uklopiti u postojeće radno okruženje. Zbog široke primjene predstavlja izvrstan dodatni alat svima koji rade s djecom, ali i s odraslima.

UVJETI ZA PRIJAVU NA EDUKACIJU

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja:

 • psiholozima
 • logopedima
 • edukacijskim rehabilitatorima
 • socijalnim pedagozima
 • medicinskim sestrama
 • liječnicima
 • radnim terapeutima
 • psihoterapeutima

Poželjno je akademsko predznanje iz biološke psihologije, neuroanatomije, razvojne psihologije, dječje i adolescentne psihopatologije, psihoterapije i etike.

ŠTO ČINI EDUKACIJU?

Sastavni dijelovi edukacije su:

 • teorija neurofeedback metode
 • praktična primjena koja uključuje rad s neurofeedback sustavom
 • supervizija

Teorijski i praktični dio edukacije čini 50 sati - 25 sati teorijskog djela i 25 sati praktičnog rada sa sustavom. Supervizijski dio uključuje ukupno 20 sati i to 10 sati rada s edukatorima i 10 sati rada kod polaznika.

NAČINI RADA

Edukacija je osmišljena tako da svaki obrađeni teorijski dio bude praćen praktičnim i iskustvenim radom. Polaznici će za vrijeme edukacije istovremeno proći ulogu klijenta i trenera. Tijekom same edukacije, edukatorice se koriste brojnim primjerima iz prakse koji za cilj imaju razjasniti i dodatno obogatiti materijal koji se predaje. Svi materijali i metode rada temeljeni su na edukaciji najvećih svjetskih autoriteta u području neurofeedbacka, kao i edukaciji koja se priznaje prilikom stjecanja međunarodnog certifikata za primjenu neurofeedback metode.

TKO PROVODI EDUKACIJU?

Edukaciju provode psihologinje i stručnjakinje u području neurofeedbacka s višegodišnjim iskustvom u primjeni metode. Također su održale više od 15 edukacija i ukupno provele gotovo 100 sati supervizije.

NEUROFEEDBACK SUPERVIZIJA

Supervizija je iznimno važan korak u primjeni neurofeedback metode, te je kao i kod drugih oblika terapijskog rada, nemoguće zamisliti rad s klijentom bez supervizije.

Supervizijski sati dogovaraju se u skladu s potrebama polaznika, a mogu uključivati rad u centru edukatora, superviziju na mjestu rada polaznika, te putem online servisa (Skype). Ukoliko se supervizija uzima nakon što je polaznik prošao neurofeedback edukaciju, broj sati supervizije dogovara se u skladu s potrebama polaznika, a uz procjenu samostalnosti i spremnosti za rad od strane supervizora.

Pristupačnost