NEUROFEEDBACK TRENING - DJECA

Inicijalna procjena za neurofeedback
trajanje 60 – 90 minuta 30€

Neurofeedback trening
pojedinačan sat 45 minuta 30 €

Paket od 10 treninga
45 minuta 270 €

Paket od 20 treninga
45 minuta 525 €

PROCJENE I TESTIRANJA

ADOS – II
Opservacijski protokol 150 €

PSIHOLOŠKA PROCJENA DJECE OD 6 DO 16 GODINA - TRENUTNO NEDOSTUPNO

trajanje 120 minuta + inicijalni razgovor s roditeljima + povratna informacija - 120 €

TIMSKA PROCJENA

logoped + edukacijski-rehabilitator - 162 €

PROCJENA SPREMNOSTI ZA ŠKOLU

psiholog + logoped - 120 €

LOGOPEDSKE USLUGE

Jednostavna logopedska procjena i nalaz
trajanje 45 – 60 minuta 60 €


Složena logopedska procjena i nalaz
Trajanje 90 – 120 minuta 90 €

Procjena matematičkih sposobnosti

Trajanje 90 minuta 90€

Procjena čitanja, pisanja i matematičkih sposobnosti

Trajanje 120 minuta 120 €

Logopedska terapija
pojedinačna 30 minuta 25 €


Logopedska terapija
30 minuta – paket od 10 terapija 225 €


Logopedska terapija
pojedinačna 45 minuta 30 €


Logopedska terapija
45 minuta – paket od 10 terapija 270 €


Poticanje ranog komunikacijskog razvoja djece do 3 godine - uz prisutstvo roditelja
pojedinačna 45 minuta 35 €


Poticanje ranog komunikacijskog razvoja djece do 3 godine - uz prisutstvo roditelja
paket od 10 terapija 315 €


Savjetovanje roditelja 30 €


Izdavanje nalaza/mišljenja za dijete u terapiji 25 €

DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHOTERAPIJA

Individualne konzultacije za roditelje 40 €
trajanje 45 minuta

Individualna terapija igrom za djecu 34 €
trajanje 45 minuta

Individualno savjetovanje za mlade 34 €
trajanje 45 minuta

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA TERAPIJA

Edukacijsko-rehabilitacijska procjena
trajanje 45 – 60 minuta 30 €

Edukacijsko-rehabilitacijska procjena i nalaz
Jednostavna 60 €

Edukacijsko-rehabilitacijska procjena i nalaz
Složena 80 €

Edukacijsko-rehabilitacijska terapija
pojedinačna 30 minuta 25 €

Edukacijsko-rehabilitacijska terapija
30 minuta – paket od 10 terapija 225 €

Edukacijsko-rehabilitacijska terapija
pojedinačna 45 minuta 30 €

Edukacijsko-rehabilitacijska terapija
45 minuta – paket od 10 terapija 270 €

Savjetovanje roditelja - 30 €

Izdavanje nalaza i mišljenja za dijete u terapiji - 25 €

Cjenik je važeći od 01.03.2024.

Za ostale cijene pogledajte naš Cjenik programa

Pristupačnost